ONS INZET

Duurzaamheid is sinds het begin in 2021 altijd al een belangrijk onderwerp geweest bij Personal goals . We zijn ons bewust van de uitdagingen waarmee de mode branche wordt geconfronteerd willen  wij graag een bijdrage leveren aan het vinden van oplossingen voor een meer duurzame toekomst.


In 2021 hebben we het tempo van onze activiteiten op het gebied van het klimaat opgevoerd. De bedoeling is onze CO2-uitstoot te verminderen en onze milieuvoetafdruk zo klein mogelijk te houden, zonder het belemmeren van de groei van het bedrijf.


We hebben samen met de klimaatstrategen van ZeroMission gemeten wat de CO2-uitstoot is van alle activiteiten in onze waardeketen. De berekening was gebaseerd op het standaard internationale broeikasgassenprotocol voor ondernemingen (Standard Green House Gas Protocol) en omvatte alle belangrijke uitstootcategorieën. Met deze knowhow als uitgangspunt, stelden we ambitieuze doelen volgens wetenschappelijk onderzoek om onze uitstoot vanaf het begin te verminderen.


We compenseerden bovendien 100% van onze uitstoot in 2021. Dit betekent dat we een volledig klimaatgecompenseerd bedrijf zijn en dat we de toezegging doen alle onvermijdelijke uitstoot in de toekomst te compenseren.

Hier zijn enkele van onze initiatieven om te garanderen dat we werken aan meer duurzame oplossingen in alle onderdelen van ons bedrijf.

PRODUCTEN

Onze producten zijn met de intentie ontworpen, met de gedachte dat ze in de komende jaren niet uit de mode raken. Wij produceren tijdloze ontwerpen en concentreren ons op de kwaliteit en de functionaliteit van de producten om hun levensduur te verlengen.

Ook produceren we het merendeel van onze producten met naadloze technologie. Naadloze producten zijn niet alleen extra comfortabel, ze zijn ook duurzamer dan de oldschool knip- en naaiproducten, omdat ze volgens exacte specificaties worden gemaakt en dus geen afval veroorzaken.

Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid hebben ook geleid tot een collectie van gerecyclede materialen, de Ocean Collection, die in januari 2021 is gelanceerd. De materialen zijn volledig vervaardigd uit gerecycled plastic uit onze oceanen. Wij zijn er trots op dat wij deze collectie hebben gelanceerd, die erg populair is gebleken bij onze klanten en ambassadeurs. We kijken uit naar de lancering van meer producten en collecties met duurzame materialen.

PRODUCENTEN & PRODUCTIE

Wij werken nauw samen met onze zorgvuldig geselecteerde producenten over de hele wereld. Samen werken wij voortdurend aan de verbetering van materialen, producten, productieprocessen en arbeidsomstandigheden in de fabrieken. Onze gedragscode voor leveranciers, die speciaal op onze eisen is afgestemd, helpt ons deze verbetering te structureren. Het zorgt ervoor dat onze leveranciers de mensenrechten, de arbeidsrechten, de arbeidsomstandigheden en de milieubescherming respecteren volgens de tien principes van de VN Global Compact.

Leveranciers mogen ook geen gevaarlijke chemicaliën en stoffen gebruiken die zijn opgenomen in de REACH-richtlijn van de Europese Unie, en moeten voldoen aan de minimumeisen van de richtlijnen van het  Nederlands Normalisatie-instituut (NEN).

De eisen worden gecontroleerd door middel van audits door derden en wij werken samen met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat zij over de kennis en capaciteit beschikken om onze gedragscode na te leven. Wij streven er ook naar de fabrieken zelf ten minste eenmaal per jaar te bezoeken om de relaties met onze leveranciers verder uit te bouwen.

TRANSPORT VAN PRODUCTEN

Verandering in de verzendingsmethoden plaatsgevonden. In 2021 hebben wij het aandeel van producten die per vliegtuig naar ons magazijn werden vervoerd, aanzienlijk  verminderd in een poging om onze koolwaterstofvoetafdruk te verkleinen. We hebben ambitieuze plannen om dit komen de jaren nog meer te verminderen.